Close

#RiddlePrakse

Mēs novērtējam jaunus speciālistus, kas vēlas pilnveidoties un kam ir tuvas mūsu vērtības - kvalitāte, godīgums, atbildība un nepārtraukta attīstība. Tādēļ esam gatavi piedāvāt prakses vietas augstskolu un koledžu studentiem.

Prakse Riddle Digital ir Tava iespēja:

 • Vispirms iepazīties ar jaukiem cilvēkiem,
 • izprast kā darbojas digitālā aģentūra un kā top projekti,
 • uzsākt un veidot savu karjeru digitālajā industrijā, kur ir plašas izaugsmes iespējas,
 • iemācīties uzņemties atbildību par dotajiem solījumiem un uzticētajiem pienākumiem,
 • iegūt, protams, pieredzi.


Piesakies šodien, ja:

 • Tu domā, ka Tu mums varētu kaut kā palīdzēt,
 • Tev interesē digitālās lietas – izstrāde, stratēģija un reklāma,
 • Tev patīk izteikt savas idejas un piedāvāt jaunus risinājumus,
 • Tev patīk digitālais dizains un proti to veidot,
 • Tu proti HTML/CSS, PHP vai kādu citu programēšanas valodu,
 • Tu proti strādāt komandā,
 • Tu labprāt palīdzi citiem un sniedz atbalstu.


Valodu zināšanas: Latviešu, Angļu

Piesakies tagad