Close

Putti

Komunikācija • Tirāža • Drukas darbi


Lai nodrošinātu konsistentu komunikāciju ne tikai online kanālos, bet arī offline vidēs, mēs gatavojam materiālus arī tradicionālajiem mediju kanāliem, lai nodrošinātu vienotu zīmola attēlojumu pilnīgi visās mediju kategorijās.putti_03
putti-031
putti_04
Back to top